සඳට බැළුම් හෙලූ අය

සඳවතී මං

My photo
රෑ අහස එළිකරන... සිත් අහස සරසවන... තරුවකට පෙම් බඳින... සොඳුරු සඳවතිය .... මං...

Dec 27, 2018

වැවක කඳුළු !ඇතුගලින් බැස ඇවිත් ඇත්කඳ
වෙහෙර ළඟ ඇත් ළිහිණියෝ
බලා උන්නට පිපෙන්නෑ අද
වැවේ මානෙල් කුමරියෝ

නෙලන්නට බැරි තරම් දුරකින්
පිපුණාම අරවින්දයෝ
මල් හොයාගෙන ගෙදර බුදුනුත්
කරවටක් දියඹට ගියෝ


අකුණු  තල තල මහා සද්දෙට
අහස බෑගිරි ගහනවෝ
වක්කඩේ දිය බිඳිල සැරටම
ඇස් බෝල පිට දානවෝ

බොර දියේ රඟ බල බලා
උඩ පනිනවා මඩ කනෙයියෝ
රතු චීත්තය වැවේ එලළද
බලාපන් කණ  කෙකිණියෝ

පුංචි කාලෙත් අහල තියෙනව
උන්නු බව දිය රකුස්සෝ
ඉරත් නැති මගෙ හඳත් ඩැහැගෙන
ගියානම් උන් නරුමයෝ

කන්ද මුදුනේ නිරාමිස සුව
විඳින අර බුදුහාමුදුරුවෝ
ටිකක් බුදු නෙත යොමා බැලුවද
පහන් ටැඹ නිවිලා ගියෝ


Dec 7, 2018

මේ හිත නුඹට ලියා දී ඇත !
නොරිදන්න රිදවන්න
සනහන්න හඬවන්නමේ හිත
නුඹට ලියා දී ඇත

ළඟ ඉන්න හැරයන්න
යලි එන්න නවතින්න

මේ හිත
නුඹට ලියා දී ඇත

පිරිමදින්න පාරවන්න
කොනිත්තන්න හාදු දෙන්න

මේ හිත
නුඹට ලියා දී ඇත

තනි මකන්න තනි කරන්න
හුස්ම ගන්න හුස්ම වෙන්න

මේ හිත
නුඹට ලියා දී ඇත