සඳට බැළුම් හෙලූ අය

සඳවතී මං

My photo
රෑ අහස එළිකරන... සිත් අහස සරසවන... තරුවකට පෙම් බඳින... සොඳුරු සඳවතිය .... මං...

Aug 20, 2019

සුපෙම්වත !



මා ගැන
නොසොයා නොබලා
ඔබට කොයිතරම් දවසක්
හිඳින්නට හැකිද ...?

අහා ! ප්‍රීතියි

දැන් මටත්
ඒ තරම්ම දවසක්
ඉවසා හිඳින්නට හැකි බව
ඔබ දන්නවාද ...?

ඉතින්

ස්තූති නොකර
කොහොමද
ඔබ පුරුදු කල
ඒ ඉවසීමට....

Aug 2, 2019

අහන්නකො !




දන්නවද

හීන් මද මාරුතය
ඔය අරන් වඩින්නේ
ආ..න් අර දුර ඈත
පිපුණු  මල් වල පහස

අර බලන්න

අවාරේ ඇහැ ඇරුනු
බටිත්තෙක් හරි හෙමින්
තටු සලා ඉගිලෙන්න
හදනවා රෑ අහස

ඔය ඔය

නිකින්නේ සඳවතී
කවුළුවෙන් එබෙන්නේ
හොයන්නට වගෙයි අද
රැයේ සොඳුරුම රහස

අනේ අර

සඳ දියෙන් නෑවෙනා
උස්ම කඳු මුදුන මත
මල් කිනිත්තක් පිපී
හුස්ම ගන්නවද කොහෙද

අහන්නකො

ලා ළ'වැලි තලා මත
වැතිරිච්ච කදෝකිමි
වයනවා ඇහෙනවා
අනුරාග මන්ද ස්වර

කියන්නකො

රසෝඝේ විල් තලා
කලඹවන සුයාමයෙ
ඔය දුරින් ඇහෙන්නේ
ප්‍රේමයේ මන්තරද

 * 

*

*

*