සඳට බැළුම් හෙලූ අය

සඳවතී මං

My photo
රෑ අහස එළිකරන... සිත් අහස සරසවන... තරුවකට පෙම් බඳින... සොඳුරු සඳවතිය .... මං...

Jan 21, 2012

ඔබ රිදවූ මගේ සිත.............


දුරුත්තේ හීතලට
හිතම කීරි ගැහෙනවා
ගුළි වෙන්න උණුහුමක්
ඇති තැනක් හොයනවා

පෙර එදා ළං වෙලා
උන්නු හැටි මැවෙනවා
අහේතුක කඳුළකින්
කොපුළ මගෙ තෙමෙනවා

කොහේ හෝ ඔබ තුටින්
ඉන්න බව හැගෙනවා
මේ කඳුළු අගේ නෑ
ඔබට මං දන්නවා

හදාගත් හිතම යලි
ආයෙමත් බිඳෙනවා
වළ දැමූ අතීතය
ගොඩට ගෙන අඩනවා

No comments:

Post a Comment

සඳවත කියවන්න ආපු ඔයාලට බොහෝම ස්තුතී, පුංචි හරි ඉඩක් තියෙනවනම් වචනයක් දෙකක් කියල යන්න. ඒක මට ගොඩාක් වටිනවා. නොලියා ගියත් අමනාපයක්නම් නෑ මේ හිතේ.