සඳට බැළුම් හෙලූ අය

Jun 15, 2016

නුරා පෙම් හීනයක් !මුඳු සුළඟ වැදී නිල් සළුව ලිහී
සඳ කිනිති වැටී හංස තුඩු ඇහැ අරී
මල් කැකුළ මගේ සියොළඟම වෙලි
පෙති දෙපෙති විදා බඹසරම බිදී

පිපි තඹර විලේ නිල් දියම සැලී
රස හැගුම් මුදා රණ තිසරු එතී
වීණාව බඳේ මුතු හවඩි ලිහී
විසිරෙනා අරුම මුඳු තාල බිදී

මකරන්ද කෙමී මල් පහසෙ වෙලී
රොන් සුවඳ ඉරූ බඹරුන්ට කිතී
බඳ යහන පුරා මුලු රැයම රතී
මල් සුවඳ වින්ද මඳනළට හතී

8 comments:

සඳවත කියවන්න ආපු ඔයාලට බොහෝම ස්තුතී, පුංචි හරි ඉඩක් තියෙනවනම් වචනයක් දෙකක් කියල යන්න. ඒක මට ගොඩාක් වටිනවා. නොලියා ගියත් අමනාපයක්නම් නෑ මේ හිතේ.

කවි මිහිරේ මිහිර !!

නුගේගොඩ කියන්නෙම ආදරේ නගරයක් ! ශානිකා ශෂිප්‍රියා ද සිල්වා කවිමිහිර / බුද්ධදාස ගලප්පත්ති දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය 03 සැප්තැම්බර් 2023 තාමත් ඉඳහි...