සඳට බැළුම් හෙලූ අය

සඳවතී මං

My photo
රෑ අහස එළිකරන... සිත් අහස සරසවන... තරුවකට පෙම් බඳින... සොඳුරු සඳවතිය .... මං...

Apr 20, 2019

ආදරණීය එස්මෙරල්ඩා !



මේ ගිනි ගෙන දැවෙන්නේ
ඛේදාන්තයක් වූ
ඔබේත් මගේත් ප්‍රේමයේ
සදාතන සිහිවටනයයි...

ඉතින්

අවසරයි මුදාහරින්නට
ඔබ වෙනුවෙන්ම බලා හුන්
මගේ ආත්මයේ අවසන් හුස්මත්
                              මේ ගිනි දළු මත්තටම...                                

6 comments:

සඳවත කියවන්න ආපු ඔයාලට බොහෝම ස්තුතී, පුංචි හරි ඉඩක් තියෙනවනම් වචනයක් දෙකක් කියල යන්න. ඒක මට ගොඩාක් වටිනවා. නොලියා ගියත් අමනාපයක්නම් නෑ මේ හිතේ.