සඳට බැළුම් හෙලූ අය

Apr 20, 2019

ආදරණීය එස්මෙරල්ඩා !මේ ගිනි ගෙන දැවෙන්නේ
ඛේදාන්තයක් වූ
ඔබේත් මගේත් ප්‍රේමයේ
සදාතන සිහිවටනයයි...

ඉතින්

අවසරයි මුදාහරින්නට
ඔබ වෙනුවෙන්ම බලා හුන්
මගේ ආත්මයේ අවසන් හුස්මත්
                              මේ ගිනි දළු මත්තටම...                                

6 comments:

සඳවත කියවන්න ආපු ඔයාලට බොහෝම ස්තුතී, පුංචි හරි ඉඩක් තියෙනවනම් වචනයක් දෙකක් කියල යන්න. ඒක මට ගොඩාක් වටිනවා. නොලියා ගියත් අමනාපයක්නම් නෑ මේ හිතේ.

අහන්නකො.....

  මං ආසයි කවදම හරි දවසක ඔව්..කව....අ අ අ අ අ ....දම හරි දවසක ඔයා ළඟින් වාඩිවෙලා හරි හරියට ඔයත් එක්ක වැටෙනකංම  බොන්න (මේකි යකෝ...පිස්සු උඹට.....