සඳට බැළුම් හෙලූ අය

Jun 20, 2021

LoVe LuSt LoSt !!


පරණ වෙන්න වෙන්න
විස්කි වගේ වැදෙන
ප්‍රේමයකට..
ඔයා මට දුන්නෙ
චොක්ලට් වගේ දියවෙන
ආදරයක් ...

8 comments:

සඳවත කියවන්න ආපු ඔයාලට බොහෝම ස්තුතී, පුංචි හරි ඉඩක් තියෙනවනම් වචනයක් දෙකක් කියල යන්න. ඒක මට ගොඩාක් වටිනවා. නොලියා ගියත් අමනාපයක්නම් නෑ මේ හිතේ.

අහන්නකො.....

  මං ආසයි කවදම හරි දවසක ඔව්..කව....අ අ අ අ අ ....දම හරි දවසක ඔයා ළඟින් වාඩිවෙලා හරි හරියට ඔයත් එක්ක වැටෙනකංම  බොන්න (මේකි යකෝ...පිස්සු උඹට.....