සඳට බැළුම් හෙලූ අය

සඳවතී මං

My photo
රෑ අහස එළිකරන... සිත් අහස සරසවන... තරුවකට පෙම් බඳින... සොඳුරු සඳවතිය .... මං...

Oct 7, 2019

It's Raining !
වැදී කොපුලක
නැගී හීගඬු !

රාත්‍රිය කෝ
නොවේ තව නිදි !

හීතලට ගුලිවීම
නෑ දැන්ම යුතු !

සුන්දර ම ගින්දරක
ඇවිලීම අප සතු !

8 comments:

 1. 'අප' නිසා අවුලක් නෑ ඉතින්.. ඒ උනාට තනි 'මම' උනාම වෙන මොනවා කරන්නද?

  ReplyDelete
 2. රාගෝ ජායති සොකො
  රාගෝ ජායති භයං
  රාගෝ විප්පමුත්තස්ස
  නත්ථි සොකො කුතො භයං

  ReplyDelete

සඳවත කියවන්න ආපු ඔයාලට බොහෝම ස්තුතී, පුංචි හරි ඉඩක් තියෙනවනම් වචනයක් දෙකක් කියල යන්න. ඒක මට ගොඩාක් වටිනවා. නොලියා ගියත් අමනාපයක්නම් නෑ මේ හිතේ.