සඳට බැළුම් හෙලූ අය

Jul 4, 2023

මං මන්දෝදරි !!

 
රහස් තැන්හී සියළු ස්ත්‍රී

වරදෙ බැදෙතැයි හිතළු

අතින් අල්ලා ගත්ත ප්‍රේමය

අග්නියට ගෙන හැරලූ

ප්‍රේමයේ දෙව් රුවට නුඹ 

සමකල නිසයි අද මේ කඳුළු

රාමා නෑ මං කලේ වරදක්

නුඹයි හදවත බිදලූ


කුදලගෙන ගොස් තබා වන මැද

අතින්වත් අත නෑල්ලූ

නුඹෙ ළඟ මගෙ ගෑනු කම නෑ

උනේ කිසි විට හෑල්ලූ

නපුරුයැයි ලොව පතල මුත්

මුඳු වදනිනුත් මට පවන් ලු

රාවණා මං හිතින් බැඳුනා

රාමාට මම ඉඳුල් ලූ 


ඉතිහාසගත පෙම් කතාවක

තාම අපි රාම සීතා

කවුරුවත් දන්නවද මගෙ හිත

බින්ද බව එදා රාමා

සත්තමයි මං පතන්නෑ යලි

භවයක වෙන්න රාමගේ සීතා

මමයි මන්දෝදරි නුඹ මට

වෙයන් රාවණ රාජා !!
4 comments:

සඳවත කියවන්න ආපු ඔයාලට බොහෝම ස්තුතී, පුංචි හරි ඉඩක් තියෙනවනම් වචනයක් දෙකක් කියල යන්න. ඒක මට ගොඩාක් වටිනවා. නොලියා ගියත් අමනාපයක්නම් නෑ මේ හිතේ.

සංචරණි ඔයා....

  සුදු පාට මීඳුමේ දුහුල් තිර ඉරාගෙන අවාරෙත් රතු පාට මැයි මාර හිනාවෙන ඈත දුර ගවරවෙල කන්ද දෙස බලාගෙන ඇබිති තුත්තිරි මලකි ජීවිතේ කියාදෙන ආදරෙත්...